Retningslinjer for fotografering


Billederne bruges som et pædagogisk redskab i vores arbejde, på hjemmesiden og på Tabulex.

Det er ikke tilladt at tage billeder på badeværelserne, heller ikke for børnene når de går rundt med en ipad.

Billeder er med til at fastholde og gengive oplevelser, aktiviteter og børnenes læring.