Bestyrelsen

Bestyrelsesoversigt

Alle områder i Dagtilbud skal have en områdebestyrelse, med et flertal af forældrevalgte medlemmer.

Der foretages valg hvert år inden 1. maj. Der er mulighed for at vælge et forældreråd i de enkelte afdelinger.

Bramming området 2017-2018

Formand
Jeppe Dahl Nielsen

3-Stammen
Syrenvej 25
6740 Bramming
Tlf: 28 89 48 26
jeppedn@hotmail.com 
På valg 2020

N. Formand
Søren F Kristensen

Farveladen Engvej 4
6690 Gørding 
Tlf: 24 62 08 68
s.fyhn.kristensen@gmail.com
På valg 2019

Glen Bøgh Mikkelsen
Farveladen 
Tlf: 26 70 30 78
glenbmikkelsen@live.dk
På valg 2020

Ronny Knudsen
Snurretoppen
Vejrup Storegade 71
6740 Bramming
Tlf.: 42 30 01 91
kontakt@vejrupauto.dk
På valg 2019

Anders Smidt-Petersen
3-Stammen 
Sønderparken 33
6740 Bramming
Tlf: 25 42 83 08
andersnis@gmail.com
På valg 2019

Esben Ried Larsen
Trestjernen
6740 Bramming
Tlf: 30 51 90 43
esben_ried@hotmail.com
På valg 2020

Lena Hjort Heiselberg
Nørrevang 12
6818 Grimstrup
Tlf: 28 89 23 46
lena-hjort@live.dk
På valg 2019

Mette Tønder
Trestjernen
Forsythiavej 28, 6740 Bramming
Tlf: 22 35 17 17
metoe@esbjergkommune.dk
På valg 2019

Personalerepræsentanter

Charlotte B. Madsen
3-Stammen
Tlf: 76 16 93 40
chb3@esbjergkommune.dk
På valg 2019

Henriette F. Nielsen
Trestjernen
Tlf: 76 16 82 00
hen1@esbjergkommune.dk
På valg 2019

Lone F. Josephsen
Egeknoppen
Tlf: 76 16 26 45
lofjo@esbjergkommune.dk
På valg 2019

Suppleanter

Suppleanter Forældre

Casper Helle Bertelsen

3-Stammen
anna.friis.skovbjerg@hotmail.com
På valg 2020

Sarah Videbæk Hundebøl
Trestjernen
Tlf: 41 77 57 39
mike-sarah@get2net.dk
På valg 2019

Anne Wiborg Dupont
Snurretoppen
Tlf: 28 93 33 75
anne.wiborg@sol.dk 
På valg 2019

Winnnie Skaarup Jensen
Egeknoppen
Tlf: 23 65 45 77
jenssdr@hotmail.com
På valg 2019

Trine Meinild
Farveladen
Tlf: 42 75 66 54
trinemeinild@live.dk
På valg 2019

Suppleanter Personale

Loa Gottfredsen
3-Stammen
Tlf: 76 16 93 40
lgo@esbjergkommune.dk
På valg 2019

Dorte Seiger Egholm
Trestjernen
Tlf: 76 16 82 00
deg@esbjergkommune.dk
På valg 2019