Bramming

Velkommen til Bramming område

Susanne Olesen

Områdelederen har ordet

Vi er en områdeinstitution for børn i alderen 0-6 år og vi består af 5 afdelinger, på i alt 10 matrikler.

Bramming området dækker både Bramming by, Hunderup, Grimstrup, Vejrup og Gørding. 3 af afdelingerne har både vuggestue og børnehave.

Som områdeleder er jeg den overordnede og tværgående leder i området. Alle afdelinger har 1 -2 pædagogiske ledere, disse kan I se på afdelingernes sider.

Det er mit mål at Bramming området har velfungerende dagtilbud af høj kvalitet, med faglig dygtige medarbejdere og ledelse der professionelt sætter barnet og samarbejde med forældrene i centrum.

Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til at se nærmere på områdeinstitutionen og afdelingernes sider, så I kan få et godt billede af hvem vi er.

Områdelederen
Anette Svenning Kortegaard